top of page
Rytter på svart hest som rir Working Equitation-hinderet innhegning

working equitation norge

WORKING EQUITATION

Working Equitation, også referert til som WE, er en ridegren basert på arbeidet på gårdene i de søreuropeiske landene, og i to av delprøvene bruker man hindre inspirert av dette arbeidet. Det er en sport som består av 4 delprøver, der det vanligste er å kun benytte 3 av disse.


Delprøvene er dressurprøven, teknikkprøven, fartsprøven og kvegprøven. Kvegprøven brukes kun i internasjonale lagkonkurranser og er derfor ikke så vanlig å se i mindre konkurranser. I dressurprøven rir man et dressurprogram tilpasset sporten, mens i teknikk- og fartsprøvene rir man hindre. I teknikkprøven rir man hindrene presist og med korrekt teknikk, mens i fartsprøven rir man på tid.

Working Equitation er en sport som er givende og motiverende for både hest og rytter, og som vektlegger harmoni mellom hest og rytter.

Dame på brun hest smiler mens hun holder en lanse med en ring på

Konkurranser

På Working Equitation Norges årsmøte i 2021 ble Norges første offisielle konkurransereglement i Working Equitation vedtatt. Her kan du finne reglementet og all nødvendig info om konkurranser!

Om å starte konkurranser

REGLEMENT

PROGRAMMER OG PROTOKOLLER

Jente på islandshest ringer i en bjelle

KLUBBER

Se liste over klubber for å finne en klubb i nærheten av deg!

Working equitation norge

Working Equitation Norge ble dannet i 2016 for å danne et landsdekkende miljø for Working Equitation. Vi jobber for å spre ordet om sporten og at fler skal få prøve seg på WE.

En mugge på et bord - et hinder i Working Equitation
bottom of page